Виски Гленморанджи Ориджинал в НОРМАН

Виски Гленморанджи Ориджинал


0.5л 40%
Шотландия выдержка 10 лет

c 17 май по 01 янв 2050г. за 0.5л 219000